logomp

Municipality of Mineralni Bani

Address: 3 Vasil Levski str., village of Mineralni bani, Haskovo district
Country: Bulgaria
Website: www.mineralnibani.bg
E-mail: min_bani@abv.bg | teodora_k@abv.bg
muki logo

Municipality of Myki

Address: Sminthi, Region of Xanthi, Greece, PO. 67100
Country: Greece
Website: www.dimosmykis.gr
E-mail: info@dimosmykis.gr
лого якоруда

Municipality of Yakoruda

Address: 1 Vasil Levski Str, Yakoruda, Blagoevgrad
Country: Bulgaria
Website: www.yakoruda-municipality.bg
E-mail: oba_yda@abv.bg
savremie

Association SAVREMIE

Address: Macedonia Street № 36 Sadanski
Country: Bulgaria
Website: www.savremie.org
E-mail: savremie@yahoo.com
uzu

SWU Neofit Rilski

Faculty of Philosophy
Address: 66, Ivan Mihaylov Str., 2700 Blagoevgrad
Country: Bulgaria
Website: www.swu.bg
E-mail: info@swu.bg