Минералните пътища се изпълнява в рамките на Програмата за сътрудничество INTERREG V-A ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020 и се реализират в региона на Източна Македония и Тракия в Гърция и в райони на Южна България. Пилотните действия на проекта се изпълняват в по-широката зона на общините Мики в Гърция и Минерални бани и Якоруда в България.