Площ: 214,67 km²

Население: 8 860

 

Градове (села): Общината включва 12 села: Минерални бани, Брястово  Татарево, Спахиево, Сираково, Сърница, Караманци, Колец, Боян, Ангел войвода и Винево. Етническата му структура е смесена – турци, българи и малък брой роми.

Местоположение и характеристики на ландшафта:

Община Хасковски Минерални бани се намира в югоизточната част на България, на разстояние около 18 км от окръжния град Хасково и 11 км от главния път / Е-80 / – София – Пловдив – Свиленград. Общината е разположена на територия от 214 665 дка, в северната част на Източните Родопи, която има типично хълмист релеф.

Районът се характеризира с умерен континентален климат – мека зима, топло лято и дълга есен. Надморската височина варира между 50 и 500 m. Община Минерални бани е заобиколена от прекрасна горска растителност, която й осигурява кристално чист въздух и естествена красота.

 

Икономика (селско стопанство, индустрия, туризъм и др.)

Основната заетост на населението е в земеделието (растениевъдство и животновъдство), леката и хранително-вкусовата промишленост (шивашки, плетачни, хлебни, производство на мляко и млечни продукти, безалкохолни напитки и др.) и курортния бизнес . На територията му няма тежка индустрия и поради тази причина регионът не е замърсен. Това е едно от условията за развитие на балнеоложкия туризъм като приоритет в икономическото развитие на община Минерални бани. Другите фактори за целогодишно балнеолечение и почивка са благоприятният климат, уникалните лечебни свойства на минералната вода и добрият транспортен достъп.

 

Връзки: https://mineralnibani.bg/za-obshtinata/mineralni-izvori

 

Лице за контакт по проекта:

Имена: Теодора Кръстева

Отдел: Териториално развитие и строителство