Площ: 339,3 km²

Население: 10 773 души

Градове (села): Общината включва град Якоруда и 7 села: Юруково, Черна Места, Конарско, Бунцево, Смолево, Бел Камен и Аврамово;

Характеристики на местоположението и ландшафта:

Община Якоруда е разположена в североизточната част на област Благоевград.

Граничи с общините Самоков и Костенец от Софийска област, Белово и Велинград от Пазарджишка област и община Белица.

Територията на община Якоруда се характеризира с планински и полупланински релеф, обхващащ части от Рила и Западните Родопи, както и тясната долина в горното течение на река Места.

Климатът е континентален със слабо изразено средиземноморско влияние, проникващ в долината на река Места, средната годишна температура е 8 ° C. Зимите са студени, със средна температура през януари -2 ° C. Снежната покривка се задържа около 150 дни в годината. Лятото е кратко и хладно със средна температура през юли 18 ° C.

Водните ресурси на общината се формират от реките Черна и Бела Места, както и от няколко малки реки (Джебре, Цесна, Якорущица, Нилет и Лисарец). Река Места се образува от сливането на реките Бяла и Черна Места над град Якоруда.

На територията на община Якоруда са разположени пет високопланински естествени езера – Гранчар, Сухо езеро, Рибно. Езерата са неизползван ресурс за туристическо снабдяване. На Бела Места са създадени ферми, такива ферми са построени на други резервоари. В Якоруда, в района на Бат, има поле с термални води от местно значение.

Икономика (селско стопанство, индустрия, туризъм и др.)

Още в началото на ХХ век Якоруда е построил собствена електроцентрала, водопровод от Рила, голямо читалище и ново училище, популярна банка и трудова кооперация.

Основните индустриални отрасли в региона са текстилната и дървообработващата промишленост.
През последните 20 години текстилната индустрия изигра основна роля за развитието на общината. Този тип индустрия се характеризира с присъствието на чуждестранни инвеститори от Гърция и Франция, които успяха да създадат частни фирми на територията на общината.

Земеделието е добре развито във всички населени места на общината и има основна роля за цялостното му развитие.

Природните ресурси са потенциал за развитие на алтернативен (екологичен, селски и културен) туризъм и дават надежда за превръщането на региона в привлекателен център за български и чуждестранни инвестиции. Традиционното земеделие също така предоставя възможности за ускоряване на икономическото развитие на общината.

Членството на България в Европейския съюз е ново предизвикателство и възможност за местната власт в Якоруда. Общината изпълнява редица проекти за подобряване на техническата инфраструктура. Прилагат се инициативи за повишаване на професионалната квалификация като условие за създаване на нови и по-добри работни места. Усилията на местните власти имат за цел да направят община Якоруда привлекателно място за живот и да привлекат нови инвестиции

Връзки: http://yakoruda-munityality.bg/

Лице за контакт с партньора по проекта:

Име: Беди Осман

Ръководител проект