П Р Е С – С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 17.09.2022 г. от 12:30 часа около Статуята на Минералната вода в с. Минерални Бани ще се проведе церемония по откриване на обновената обществена минерална баня в с. Минерални бани, организирано от Община Минерални бани в рамките на проект № B2.6c.19 «Минерални пътеки: Ваканция и природа за миг (MINERAL PATHS)», финансиран по Програмата за сътрудничество…

Details

Проведено събитие

На 11.06.2021 г. от 10:00 часа около Статуята на Минералната вода в с. Минерални Бани се проведе промоционално събитие «Минерални пътеки: Ваканция и природа за миг», организирано от Община Минерални бани в рамките на проект № B2.6c.19 «Минерални пътеки: Ваканция и природа за миг (MINERAL PATHS)», финансиран по Програмата за сътрудничество INTERREG VA Гърция- България 2014-2020. На събитието присъстваха представители на местната власт, представители…

Details

Провеждане на промоционално събитие

На 11.06.2021 г. от 10:00 часа около Статуя на Минералната вода в с. Минерални Бани, ще се проведе промоционално събитие, организирано в рамките на проект № B2.6c.19 «Минерални пътеки: Ваканция и природа за миг (MINERAL PATHS)», финансиран в рамките на Програмата за сътрудничество INTERREG VA Гърция-България 2014-2020. Домакин на събитието е Община Минерални бани, която…

Details

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 05.07.2019 г. бе подписан договор за субсидия № B2.6c.19 «Минерални пътеки: Ваканция и природа за миг (MINERAL PATHS)», финансиран в рамките на Програмата за сътрудничество INTERREG VA Гърция-България 2014-2020.   Организация Изпълнител: Община Минерални бани, България Организация Партньори: Сдружение „Съвремение“, България Община Мики, Гърция Югозападен Университет “Неофит Рилски”, България Община Якоруда, България Продължителност на…

Details