Press Release

На 24.03.2023 г. от 13:30 часа на oткрита лятна сцена в с. Минерални Бани ще се проведе заключително събитие по проект № B2.6c.19 “Минерални Пътища – ваканции и природа с едно мигване”е финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020, чрез Европейския фонд за регионално развитие и Националния бюджет на Република…

Details

П Р Е С – С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Международно онлайн туристическо изложение ще представи непознати минерални пътеки в трансграничния регион България – Гърция. Събитието ще се проведе на 21 и 22 февруари. Изложението се организира в рамките на проект «Минерални пътеки: Ваканция и природа за миг (MINERAL PATHS)», съфинансиран от Европейския Съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020.…

Details

П Р Е С – С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 17.09.2022 г. от 12:30 часа около Статуята на Минералната вода в с. Минерални Бани ще се проведе церемония по откриване на обновената обществена минерална баня в с. Минерални бани, организирано от Община Минерални бани в рамките на проект № B2.6c.19 «Минерални пътеки: Ваканция и природа за миг (MINERAL PATHS)», финансиран по Програмата за сътрудничество…

Details

Проведено събитие

На 11.06.2021 г. от 10:00 часа около Статуята на Минералната вода в с. Минерални Бани се проведе промоционално събитие «Минерални пътеки: Ваканция и природа за миг», организирано от Община Минерални бани в рамките на проект № B2.6c.19 «Минерални пътеки: Ваканция и природа за миг (MINERAL PATHS)», финансиран по Програмата за сътрудничество INTERREG VA Гърция- България 2014-2020. На събитието присъстваха представители на местната власт, представители…

Details