Το MINERAL PATHS στοχεύει στη διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής κληρονομιάς των Ορυκτών Πηγών στις επιλεγμένες περιοχές, ώστε να εκτιμηθεί η φυσική κληρονομιά της CB για τουριστικούς σκοπούς. Θα πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες δραστηριότητες, ώστε να επιτευχθεί η περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού και των τουριστικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα – τη Βουλγαρία. αύξηση της ανταγωνιστικότητας για την περιοχή της ΚΤ · στη δημιουργία δικτύων ορυκτών πηγών που έχουν ως κοινό προϊόν τα MINERAL PATHS · για την προώθηση του έργου και του προϊόντος των MINERAL PATHS στο εξωτερικό. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του προγράμματος είναι τα εξής: Αποκατάσταση, ανακαίνιση & επαναχρησιμοποίηση των ιαματικών λουτρών με τρόπο που το κοινό έχει πρόσβαση στα μνημεία για να εκτιμήσει τη φυσική του ομορφιά. Προώθηση των περιβαλλοντικών πόρων και των δύο περιοχών, προώθηση της κοινής παράδοσης σπα και σύνδεση της ιστορικής παράδοσης για την κοινωνία. Ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής (πολιτιστικός τουρισμός, οικολογικός τουρισμός, τουρισμός υγείας) · Καθιέρωση ενός καναλιού επικοινωνίας μεταξύ των Σπα που τα προωθεί ως ολοκληρωμένο προϊόν. Ανάπτυξη του τουριστικού τομέα λόγω της αύξησης του αριθμού των επισκεπτών στις περιοχές για λόγους σπα. Εξοικείωση των επισκεπτών με τα ιαματικά λουτρά λόγω της ζήτησής τους για ποιοτικές υπηρεσίες, στη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουν το σπα και τα καταλύματα στις περιοχές. Δημιουργία θέσεων εργασίας σε όλους τους προορισμούς της Ορυκτής Άνοιξης. Παραγωγή ποιοτικού ενημερωτικού υλικού & επωνυμία προϊόντων μεταλλικού λουτρού. Προστασία της φυσικής και περιβαλλοντικής κληρονομιάς αφού τα μεταλλικά λουτρά βασίζονται στην ύπαρξη υπογείου υδάτινου επιπέδου. Ανάπτυξη τοπικής επιχειρηματικότητας που σχετίζεται με υπηρεσίες Spa · Δημιουργία ενός τουριστικού οδηγού που, σύμφωνα με τις ανάγκες τους, θα προτείνει την επίσκεψη στην πηγή που θεραπεύει το ζήτημα της υγείας τους, δηλαδή δερματολογικές ασθένειες. Δημιουργία κινήτρων για την πιστοποίηση των MINERAL PATHS για την επίτευξη των δυνατοτήτων της & προώθηση του τελικού ολοκληρωμένου προϊόντος στο εξωτερικό σε εκθέσεις. Επιπλέον, θα αυξήσει την τουριστική δραστηριότητα. Θα δημιουργήσει έσοδα για τους χειριστές και θα γίνει ένας γνωστός προορισμός για ένα ευρύτερο κοινό.